Aktualności
15.09.2018

Z wielką przyjemności informujemy, że podczas 11ICA dwie osoby z grona aerobiologów polskich zostało wybranych do władz INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR AEROBIOLOGY: dr hab. Dorota Myszkowska (CMUJ, Kraków) została Prezydentem IAA, a dr Łukasz Grewling (UAM, Poznań) będzie pełnij funkcję IAA Newsletter Editor. Więcej na temat konferencji w Parmie na stronie konferencji.

28.08.2018

Zachęcamy wszystkich aerobiologów i osoby zajmujące się szeroko pojętym monitoringiem środowiskowym do aktywnego udziału w 58 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w szczególności w ramach sesji Sekcji Aerobiologicznej. Zapraszamy do Krakowa w dniach 1-7 lipca 2019!!! Więcej szczegółów na stronie konferencji.

19.02.2018
W dniach 18-19 maja 2018 odbędą się XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ, organizowane pod patronatem Prorektora UJ, ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego. Więcej na stronie: dap.cm-uj.krakow.pl

19.11.2017
W dniu 2 grudnia 2017 w godz. 10.00 - 16.00 odbędzie się IX Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej organizowane pod patronatem Prorektora UJ, ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego.26.01.2016
Od połowy stycznia 2016 roku zmieniła się siedziba Pracowni Alergologiczno-Immunologicznej i Czynności Układu Oddechowego na: ul. Kopernika 15A. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 48 12 424 87 98 i 48 12 424 88 89

28.12.2015
Ciepła , słoneczna pogoda, jak towarzyszy nam już od połowy grudnia spowodowała, że część okazów leszczyny i olszy na terenie Krakowe zaczęła kwitnąć.
Czy pyłek pojawił się już w powietrzu i może stanowić zagrożenia dla osób uczulonych? Więcej w komunikatach pyłkowych dostępnych od 30.12.2015.

28.12.2015
Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętymi badaniami aerobiologicznymi o udział w konferencji 6th European Symposium on Aerobiology w Lyonie w 2016 roku. Poprzednie Sympozjum odbyło się w Krakowie w 2012 roku26.10.2015
W dniu 5 grudnia 2015 w godz. 9.00 - 15.15 odbędzie się VIII Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej organizowane pod patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego.

Miejsce Sympozjum:
Auditorium Maximum UJ,
Kraków, ul. Krupnicza 33

Podczas Sympozjum zwrócimy uwagę na diety w chorobach alergicznych, między innymi diety w alergii kontaktowej i w nietolerancji histaminy. Kliniczne aspekty niedoborów immunologicznych, autoimmunizacji zostaną przedstawione z punktu widzenia alergologa i immunologa przez wybitnych ekspertów z tych obydwu dziedzin.
Serdecznie zapraszam w grudniu do Krakowa na tradycyjne przedświąteczne spotkanie naukowe.

W oczekiwaniu na Państwa przybycie
Dr hab. Ewa Czarnobilska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.19.06.2015
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Europejskim Sympozjum Aerobiologicznym, które odbędzie się w Lyon, Francja, w dniach 18-22 lipiec 2016. Więcej na stronie: http://www.alphavisa.com/esa/2016/index.php Szczególne zaproszenie jest kierowane do osób zainteresowanych badaniami aerobiologicznymi, w tym monitoringiem cząstek biologicznych w powietrzu.

W imieniu organizatorów
Dr Dorota Myszkowska12.12.2014

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji European Basic Couse on Aerobiology, który odbędzie się w Rzeszowie w 2015 roku. Szczególne zaproszenie jest kierowane do osób zainteresowanych badaniami aerobiologicznymi, w tym monitoringiem cząstek biologicznych w powietrzu.

W imieniu organizatorów
Dr Dorota Myszkowska10.10.2014
Ze smutkiem pragnę poinformować, że w dniu 24 września 2014 roku zmarł po długiej chorobie Profesor Siegfried Jäger. Był założycielem i koordynatorem Europejskiej Sieci Aeroalergenowej (EAN), pierwszym Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Aerobiologii (2008-2012), sprawował wiele funkcji w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Aerobiologii.
Był bardzo ciepłym, przyjaznym człowiekiem, przyjacielem polskiej grupy aerobiologicznej, a szczególnie zespołu krakowskiego. Był z nami od początku działalności na polu badań aerobiologicznych, wspierając nas jako pierwszą polską stację pomiarową na mapie sieci europejskiej.
Tym bardziej cieszymy się, że Pan Profesor przyjechał do Krakowa w 2012 roku, aby uczestniczyć w 5 Europejskim Sympozjum Aerobiologii.
Niech zdjęcia z pobytu w Krakowie przypominają nam o tym wspaniałym człowieku, o którym pamięć pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Dorota Myszkowska3.02.2014
W dniach 22-26 września 2014 r. odbędzie się w Sydney 10 Międzynarodowy Kongres Aerobiologii (10 ICA) organizowany przez Międzynarodowe Towarzyswto Aerobiologiczne.
Konferencja ta skupia badaczy zajmujących się szeroko rozumianą tematyką monitoringu biologicznego powietrza. Organizowana jest co cztery lata, naprzemiennie z Konferencjami Europejskimi. Poprzednia konferencja europejksa 5ESA odbyła się w Krakowie w 2012 roku. Więcej szczegółów po otwarciu strony: www.conferenceonline.com

9.12.2013
W dniu 14 grudnia 2013 w godz. 9.00 - 14.30 odbędzie się VII Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej organizowane pod patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr. hab. Tomasza Grodzickiego.

Miejsce Sympozjum:
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe
Wydziału Lekarskiego UJCM
Kraków, ul. Św. Łazarza 16

Podczas Sympozjum znajdują się ważne a rzadko poruszane tematy alergii pokarmowej oraz immunomodulacji z punktu widzenia immunologa, pediatry i alergologa. Wykłady będą ilustrowane przypadkami klinicznym.
Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników w grudniu do Krakowa i mam nadzieję, że magia tego miasta nie przeszkodzi uczestniczyć aktywnie w naszych obradach.

W oczekiwaniu na Państwa przybycie
Dr hab. Ewa Czarnobilska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.12.09.2012
W Krakowie w dniach 3-7.09.2012 odbyło się 5th European Symposium on Aerobiology zorganizowane pod auspicjami European Aerobiological Society. Głównym organizatorem sympozjum był Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM. Jest pierwsza międzynarodowa konferencja zorganizowana w Polsce dotycząca szeroko pojętej problematyki monitoringu środowiskowego, skupiająca naukowców zajmujących się badaniem występowania w powietrzu pyłku roślin, zarodników grzybów, bakterii, wirusów; transportem cząstek biologicznych w powietrzu oraz ich oddziaływaniem na ludzi, zwierzęta i rośliny. W ramach tego sympozjum odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego obejmująca sesje naukowe i panele dyskusyjne z udziałem czołowych przedstawicieli alergologii polskiej oraz gości z zagranicy poświęcone wykorzystania monitoringu pyłkowego w leczeniu i profilaktyce chorób alergicznych.

W Sympozjum wzięło udział blisko 200 osób, włączając w to uczestników, zaproszonych gości, wykładowców z 29 krajów. Odbyło się 26 sesji ustnych i 12 posterowych, warsztaty grzybowe i sesja dotycząca pokazu image analyses zaaranżowana przez firmę a.e.r.o. medi. Uczestnicy mieli także niewątpliwa okazję do zwiedzenia Krakowa i poznania historii miasta, przygotowano wycieczki na Kazimierz, Wawel, do Kopalni Soli Wieliczka.

Nadesłane opinie i gratulacje od uczestników w załączeniu.
Kontakt:

31- 503 Kraków,
ul. Botaniczna 3
tel.: 12 424 86 50,
tel.: 12 424 86 30
e-mail: toksy-alergo@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Katedry:

p.o. Kierownika Katedry
dr hab. Ewa Czarnobilska, prof. UJ